Artykuł

Informacja

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, iż z dniem 24.02.2021 r. nastąpi zmiana warunków umownych o świadczenie usług telekomunikacyjnych. Niniejsza modyfikacja umowy oraz regulaminu świadczenia usług telekomunikacyjnych wynika z konieczności dostosowania postanowień umownych do nowych przepisów, tj. przepisów ustawy o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 wprowadzających nowelizację do ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne.

Wypełniając obowiązek ustawowy określony w przepisach ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne wskazujemy, iż zmieniono § 3 ust. 4, § 3 ust. 7 oraz § 4 ust. 10. W załączeniu przesyłamy aktualną treść wzorca Umowy.

Umowa może być rozwiązana przez każdą ze stron za jednomiesięcznym wypowiedzeniem ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego (z zastrzeżeniem ust. 15 poniżej), z uwzględnieniem § 2 ust. 3 Umowy. Wypowiedzenie Umowy przez Dostawcę Usług wymaga wskazania ważnych przyczyn.

Jednocześnie wskazujemy, iż zgodnie z art. 60a ust. 1 i 2 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. 2014.243 j.t.) w przypadku braku akceptacji proponowanych zmian przysługuje Państwu prawo do wypowiedzenia umowy, przy czym konieczny będzie w takim przypadku zwrot przyznanej Państwu ulgi. Powyższe uprawnienie mogą Państwo zrealizować do dnia wejścia w życie ww. zmian, tj. do dnia 24.02.2021 r. poprzez przesłanie na adres Dostawcy oświadczenia o wypowiedzeniu umowy. 

powrót